Thực hiện kế hoạch Đánh giá ngoài công tác kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia năm 2023. Trường mẫu giáo Lộc Nga nỗ lực tạo cảnh quan môi trường, cho trẻ được tham gia hoạt động, thực hành trải nghiệm. Qua đó giúp trẻ có thêm nhiều kiến thức và kỹ năng