Những lẵng hoa chúc mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam
                               Trong buổi toạ đàm đã trao giải cuộc thi " Sáng tạo đồ dùng đồ chơi" 


                         Một giải nhất thuộc về lớp Lá 4 do cô Nguyễn Thị Thuỳ Trang - Hiệu trưởng                                                                                     nhà trường lên trao tặng


                                Một giải nhì thuộc về lớp Lá 1 do cô Nhữ Thị Sen - Phó Hiệu trưởng                                                                                          nhà trường lên trao tặng


       3 giải ba  thuộc về lớp Mầm 1, Chồi 2 và Lá 3,  do cô Lê Thị Hồng  - Chủ tịch Công Đoàn                                                                                  nhà trường lên trao tặng


                  6 giải khuyến  khích thuộc về lớp Mầm 2, Chồi 1, Chồi 3, Chồi 4, Chồi 5, Lá 2 do cô                                             Nguyễn Thị Thuỳ Trang - Hiệu trưởng nhà trường lên trao tặng

                              Buổi tạo đàm diễn ra trong bầu không khí vui vẻ, ấm cúng